برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نقش سرمایه های اجتماعی در اقدامات مدیریت دانش در صنعت هوافضا با pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش سرمایه های اجتماعی در اقدامات مدیریت دانش در صنعت هوافضا با pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نقش سرمایه های اجتماعی در اقدامات مدیریت دانش در صنعت هوافضا با pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش سرمایه های اجتماعی در اقدامات مدیریت دانش در صنعت هوافضا با pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
علی جوکار – مدرس وعضو هیات علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده:
در عصر داناییمحوری، مدیریت دانش به مهمترین وظیفه سازمانهایی تبدیل شده که بهدنبال استفاده بهینه از این سرمایه ارزشمند وناملموساند. اجرای موفقیتآمیز پروژههای مدیریت دانش در سازمان به ایجاد زمینهها و شرایط مناسب و تقویتکنندهای نیاز دارد. یکی از عواملی که میتواند نقش بسیار موثری در تسهیل انجام موثر اقدامات مدیریت دانش داشته باشد، زیرساخت انسانی-اجتماعی است. از این رو در این مقاله نقش سرمایه اجتماعی در تسهیل اقدات مدیریت دانش در سازمان تشریح و بررسی میشود که این سرمایه سازمانی چگونه میتواند رفتارهای توانمندساز مدیریت دانش را در سازمان تقویت کنند. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن نیز شامل 250 نفر مدیران و کارشناسان صنایع هوافضای ایران است که با نمونهگیری تصادفی انجام شده، 152 نفر آنها بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ابعاد مورد بررسی سرمایه اجتماعی تاثیر قابل توجهی بر تسهیل اقدامات مدیریت دانش در سازمان دارد. بر این مبنا پیشنهادهایی به مدیران و پژوهشگران ارائه میشود

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش سرمایه های اجتماعی در اقدامات مدیریت دانش در صنعت هوافضا با pdf