دانلود مقاله اثر غلظت های مختلف عصاره کمپوست شهری (نیتروژن ، فسفر، پتاسیم) بر ظهور و رشد اولیه تره ایرانی (Allium ampeloprasum persicum) با pdf

 دانلود مقاله اثر غلظت های مختلف عصاره کمپوست شهری (نیتروژن ، فسفر، پتاسیم) بر ظهور و رشد اولیه تره ایرانی (Allium ampeloprasum persicum) با pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده

دانلود مقاله مطالعه عددی الگوی جریان آشفته در قوس 90 درجه رودخانه با pdf

 دانلود مقاله مطالعه عددی الگوی جریان آشفته در قوس 90 درجه رودخانه با pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود مقاله مطالعه عددی الگوی

دانلود مقاله توانمندی و قابلیت های سرمایه گذاری در گردشگری روستایی نمونه موردی: دهستان مرگور شهرستان ارومیه با pdf

 دانلود مقاله توانمندی و قابلیت های سرمایه گذاری در گردشگری روستایی نمونه موردی: دهستان مرگور شهرستان ارومیه با pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد

دانلود ارائه روشی برای آموزش و تطبیق تصاویر اثر انگشت بر اساس استخراج ویژگی و ارزیابی کرنل های ماشین بردار پشتیبان برای احراز هویت با pdf

 دانلود ارائه روشی برای آموزش و تطبیق تصاویر اثر انگشت بر اساس استخراج ویژگی و ارزیابی کرنل های ماشین بردار پشتیبان برای احراز هویت با pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و

دانلود عناصر نظارت در دادرسی اساسی با نگاه ویژه به حقوق ایران و فرانسه با pdf

 دانلود عناصر نظارت در دادرسی اساسی با نگاه ویژه به حقوق ایران و فرانسه با pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود عناصر نظارت