دانلود مقاله کانهزایی طلای زهآباد، نمونهای از ذخایر اپیترمال مرتبط با ماگماتیسم پتاسیم بالا در محیط کشش پس از فرورانش با pdf

 دانلود مقاله کانهزایی طلای زهآباد، نمونهای از ذخایر اپیترمال مرتبط با ماگماتیسم پتاسیم بالا در محیط کشش پس از فرورانش با pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ

دانلود مقاله ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از تعلیق حساب ها با pdf

 دانلود مقاله ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از تعلیق حساب ها با pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت

دانلود مقاله غار کارستی شاپور شهرستان کازرون، نمونه ای از جاذبه های ژئوتوریستی استان فارس با pdf

 دانلود مقاله غار کارستی شاپور شهرستان کازرون، نمونه ای از جاذبه های ژئوتوریستی استان فارس با pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود مقاله

دانلود مقاله بهینه سازی مصرف ساختمان اداری به کمک ممیزی انرژی، مطالعه ی موردی:شرکت توزیع برق تهران با pdf

 دانلود مقاله بهینه سازی مصرف ساختمان اداری به کمک ممیزی انرژی، مطالعه ی موردی:شرکت توزیع برق تهران با pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد

دانلود مقاله شبی هسازی سه بعدی اشباع گاز به روش زمین آمار در میدان گازی نار – زون B سازند کنگان با pdf

 دانلود مقاله شبی هسازی سه بعدی اشباع گاز به روش زمین آمار در میدان گازی نار – زون B سازند کنگان با pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا

دانلود مقاله مطالعه عددی تاثیر تعداد دندانه ها و ضریب اصطکاک بر فرایند فورج دقیق چرخدنده های ساده با pdf

 دانلود مقاله مطالعه عددی تاثیر تعداد دندانه ها و ضریب اصطکاک بر فرایند فورج دقیق چرخدنده های ساده با pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل