کلیپ بیشتر ...

News Bar

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان، از سال 1379 با نام سازمان رفاهی تفریحی فعالیت خود را در طبقه فوقانی کتابخانه آیت الله مدنی کاشان ترسیم و طراحی کرده است و در راستای اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی، ایجاد زمینه و فرصت مناسب برای جلب مشارکت مختلف مردم در امور فرهنگی و ورزشی، بستر سازی برای تحقق و ارت ...  (ادامه)

توضیحـات :
جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشانکلیه حقوق این تارگاه متعلق به سازمان رفاهی تفریحی کاشان می باشد

Firefox Google Chrome Opera Internet Explorer