کلیپ بیشتر ...

News Bar

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان، از سال 1379 با نام سازمان رفاهی تفریحی فعالیت خود را در طبقه فوقانی کتابخانه آیت الله مدنی کاشان ترسیم و طراحی کرده است و در راستای اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی، ایجاد زمینه و فرصت مناسب برای جلب مشارکت مختلف مردم در امور فرهنگی و ورزشی، بستر سازی برای تحقق و ارت ...  (ادامه)

توضیحـات :
جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان
توضیحـات :
جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان
سوم تا دوازدهم مهر ماه 1394
کاشان فرهنگسرای مهرکلیه حقوق این تارگاه متعلق به سازمان رفاهی تفریحی کاشان می باشد

Firefox Google Chrome Opera Internet Explorer