دانلود اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران مصوب 17/5/1380 مجمع عمومی با pdf

 دانلود اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران مصوب 17/5/1380 مجمع عمومی با pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران مصوب