دانلود پروژه کارآفرینی پرورش اردک مادر (به ظرفیت 5000 قطعه در سال) با pdf

 دانلود پروژه کارآفرینی پرورش اردک مادر (به ظرفیت 5000 قطعه در سال) با pdf دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود پروژه کارآفرینی پرورش اردک

دانلود مقاله خوراك دام و طیور و آبزیان – گلوتن ذرت – ویژگیها و روشهای آزمون با pdf

 دانلود مقاله خوراك دام و طیور و آبزیان – گلوتن ذرت – ویژگیها و روشهای آزمون با pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود

دانلود مقاله استاندارد روش اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاکی در خوراک دام و طیور با pdf

 دانلود مقاله استاندارد روش اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاکی در خوراک دام و طیور با pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود مقاله استاندارد

دانلود اثر استفاده از گوانیدینواستات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملكرد جوجه های گوشتی با pdf

 دانلود اثر استفاده از گوانیدینواستات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملكرد جوجه های گوشتی با pdf دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود

دانلود پروژه کارآفرینی طرح پرورش گوساله«ظرفیت 200 رأس» در استان اردبیل با pdf

 دانلود پروژه کارآفرینی طرح پرورش گوساله«ظرفیت 200 رأس» در استان اردبیل با pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود پروژه کارآفرینی طرح پرورش گوساله«ظرفیت

دانلود پروژه کارآفرینی تولید خوراک دام و طیور (به ظرفیت تولید 15000 تن در سال ) با pdf

 دانلود پروژه کارآفرینی تولید خوراک دام و طیور (به ظرفیت تولید 15000 تن در سال ) با pdf دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود

دانلود مقاله استاندارد روش اندازه‏گیری ید ( بر حسب ید ور پتاسیم ) در خوراک دام و طیور با pdf

 دانلود مقاله استاندارد روش اندازه‏گیری ید ( بر حسب ید ور پتاسیم ) در خوراک دام و طیور با pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل