دانلود حل عددی معادلات انتگرال در دیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها با pdf

 دانلود حل عددی معادلات انتگرال در دیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها با pdf دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ